Pulit, S.A.
Ctra. de Roda, 61 A 08500 Vic
T:93 886 33 76 - F: 93 886 60 85 - pulit@pulit.com

      

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades a través del seu "currículum", fotocòpies de documents d'identitat (DNI, NIE, Pasaporte) i entrevista personal, seran incorporades al fitxer "FITXA DE PERSONAL" per tal de formar part en els futurs processos de selecció de personal que es duguin a terme a Pulit s.a., Sersumin s.l.,Neteges Pulit Girona s.l , Pulit Lleida s.l. i Inversions Pulit s.l. ( d'ara endavant Grup Pulit).

Aquestes dades podran ser utilitzades i processades informàticament amb l'única finalitat de fer-lo participar en els processos de selecció de personal realitzats per Grup Pulit.

Considerem que vostè ha enviat voluntàriament les seves dades personals i per tant manifesta el seu consentiment per al tractament assenyalat. En el cas de produir-se alguna modificació en les seves dades, li preguem ens ho comuniqui degudament. Passats dos anys des de la seva data d'inscripció, llevat que sigui contractat per alguna empresa del Grup Pulit, les seves dades seran totalment destruïdes d'acord amb la legislació vigent.

Li informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant de Grup Pulit, remetent la seva sol·licitud a la següent adreça: Ctra. De Roda núm. 61 ;C.P:08500 ; Vic

Agraïm la confiança dipositada en el nostre grup